ГРУПА ЗА ПОДДРШКА НА ТРАНСРОДОВИ ЛИЦА

Групата за поддршка на транс лицата е основана на почетокот на 2012, откако Хелсиншкиот Комитет организираше обука со Кристијан Ранѓеловиќ од Transgender Europe.

Мисија

Мисијата на групата за поддршка на трансродови лица е јакнење на транс заедницата за самозастапување и самоподдршка, менување на правниот и социјалниот статус на трансродовите лица, како и правно регулирање и овозможување на потребните правни и медицински услуги без дискриминација врз основа на родов идентитет.

Визија

Визијата на транс групата за поддршка е општество во кое родовиот идентитет на луѓето ќе се почитува и нема да претставува пречка за уживање на основните човекови права и слободи, а потребните правни и медицински услуги ќе се добиваат според индивидуалните потреби, без дискриминација. Тоа е општество во кое декларативните принципи за постигнување на највисоко можно лично ниво на здравје ќе се применуваат во практиката без дискриминација врз основа на родов идентитет.

Начин на работа на групата

Групата нуди повеќе различни видови на поддршка: Од непосредни дискусии и одговори на конкретни прашања, до психолошка поддршка, реферирање до здравствените работници, давање на линкови од други релевантни веб-сајтови, проекции на филмови и дискусии за книги во вид на едукативни работилници, други корисни публикации итн.

 

Контакт

Доколку ви треба каква било поддршка на оваа тема, или доколку сакате да учествувате на состаноците на групата, контактирајте не’ на следниов мејл.