Извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето за јануари и февруари

Извештајот за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето во Северна Македонија за јануари и февруари опфаќа содржини кои се однесуваат на годишниот извештај на ИЛГА со краток осврт на состојбата со човековите права на ЛГБТИ, медицинска транзиција за време на Ковид – 19, конечно формираната нова Комисија за спречување и заштита од дискриминација, говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и извештајот за најважните случувања околу состојбата на ЛГБТИ луѓето во Република Северна Македонија кој беше подготвен во јуни од неколку ЛГБТИ организации и експерти.

Целосниот извештај е достапен на следниот линк Месечен извештај за јануари и февруари

Може да ви се допадне Повеќе од авторот

Коментарите не се дозволени