Месечен извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето за февруари и март

Додека во текот на месец февруари се случија значајни поместувања за ЛГБТИ луѓето на меѓународно ниво, во текот на месец март се бележи значајно поместување за ЛГБТИ луѓето на национално ниво. На национално ниво борбата за усвојување на Законот за спречување и заштита од дискриминација продолжи и во текот на февруари и март.  Организирана беше прес конференција пред Собранието, а подоцна следуваше и протест поддржан од повеќе од 100 граѓански организации и мрежи на организации, кој резултираше со усвојување на Законот за спречување и заштита од дискриминација  по изминување на 9 месеци од неговото поднесување. Прочитајте го целосниот  извештај на следниот линк:   Mесечен извештај за февриари и март 2019 година 

Може да ви се допадне Повеќе од авторот

Коментарите не се дозволени