Месечен извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето за септември

Во текот на месец Септември во државата се спроведе референдум на кој граѓаните имаа можност да се изјаснат за или против поддршка на договорот со Грција. Референдумот придонесе за успорување на реформските процеси  во државата. Тоа секако имаше големо влијание и врз процесите за унапредување на човековите права и Законот за спречување и заштита од дискриминација кој сè уште не е ниту разгледан од Комисијата за семејни прашања и демографија. Проследете ја состојбата за месец септември следниот линк: Месечен извештај за состојбата за септември

Може да ви се допадне Повеќе од авторот

Коментарите не се дозволени