Преглед на категорија

Останато

Блерта Морина

Блерта Морина е родена на 01.03.1990 во Ѓакова. Средното образование го има завршено во Сами Фрашери Приштина.