Преглед на категорија

Вести

Затворен ум

Нашето општество продолжува да пати од вековниот балкански синдром на затворен ум. Не е никаква случајност што сите…