Месечен извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето во Македонија

Македонија е рангирана на 41-то место од вкупно 49 земји во Европа според состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето и ги има реализирано човековите права во само 14 %. Во Република Македонија сè уште нема соодветен закон кој експлицитно предвидува забрана и заштита на ЛГБТИ луѓето од дискриминација врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет и изразување и полови карактеристики (СОРИПК). Проследете ја состојбата за месеците јули и август на следниот линк: Месечен извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето во Македонија.

Може да ви се допадне Повеќе од авторот

Коментарите не се дозволени