GRUPI PËR PRAHJE TË GEJ BURAVE

Grupi për përkrahje të gej burave është formuar në mars të vitit 2013.
Qëllimi kryesor I grupit për përkrahje është të jepet përkrahje  gej komunitetit, dhe nëpërmjet mbledhjeve të regullta, tregimit të problemeve me të cilat përballen gej njerëzit dhe qasje konstruktive për zgjidhjen e tyre, shkëmbim të ideve dhe realizim të tyre, të krijojmë LGBTI komunitet sa më të fortë, e gatshme për vetëpërfaqësim dhe ndalim të çfarëdo tentimi për diskriminim mbi të njejtën, dhe me atë tu mundësojë gjithë LGBTI njerëzve  të shijojnë të drejta univerzale të njeriut si gjithë njerëzit e tjerë.

Të gjithë të interesuarit të cilët duan të marin pjesë në mbledhjet Ju lusim leni kontakt në linkun në vijim ose na vizitoni në LGBTI Qendrën për përkrahje çdo ditë nga e hëna në të premte, nga 10 deri në 18 ora.