Сигурна куќа

Куќата е сигурен простор каде корисниците ќе бидат заштитени од секаков вид на насилство. Во куќата се нуди сеопфатен пакет на услуги за поддршка и заштита со соодветен квалитет.

Со основањето на Сигурната куќа се допринесува кон зголемување на безбедноста и оснажнувањето на ЛГБТИ луѓето во општеството.

Сигурната куќа се обврзува континуирано да работи на прекин на кругот на насилство врз ЛГБТИ луѓето, овозможувајќи им засолниште од изворот на насилство и услови да можат да продолжат со индивидуален и достоинствен живот.

Приоритет на Сигурната куќа е работењето врз основа на принципите на: доверливост, дискреција, недискриминација и емпатија.

Барањето за сместување во куќата може да се направи со вртење на бесплатната линија за помош 0800 66 66 6 или преку пополнување на апликацијата на веб страната на ЛГБТИ Центарот за поддршка (www.lgbti.mk). За сите подетални информации можете да се обратите на 023 075 025, во секое време.

Сигурната куќа има капацитет за 7 корисници.
За корисниците обезбедуваме: сместување, храна, медикаменти, како и правни услуги, услуги од психолог и социјален работник. Сигурната куќа работи постојано, 24 часа, секој ден.

Програми:

Креативни работилници

Едукативни програми

Спортско-рекреативни активности

Неформални дружби

Сигурната куќа се основа во рамките на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на РМ и ЛГБТИ Центарот за поддршка, како дел од „Проектот на УСАИД за подобрување на статусот на ЛГБТИ луѓето“.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Овој дел се проверува секој час, секој ден вклучително и празници (24 часа, 7 дена во неделата).
Ова е првична форма и иницијална точка за Ваш прием во Сигурната куќа (шелтер центарот).
Секоја информација дадена од Ваша страна, останува строго доверлива.
Од податоците кои ќе ги внесете, нашиот стручен тим прави првична проценка дали ќе бидете примени во Сигурната куќа или не.  Пополнувањето на оваа форма трае само неколку минути. Внимателно пополнете го секое поле.