“Të drejta për të gjithë” – Elena Petrovska

“Të drejta për të gjithë” është pjesë e Projektit të USAID për përmirësimin e statusit të LGBTI njerëzve, i implementuar nga ana e LGBTI Qendrës për përkrahje në bashkëpunim me organizatat partnere Kualicioni “Të drejta seksuale dhe shëndetësore për komunitetet e marginalizuara”. Kampanja ka për qëllim të reflektojë gjendjet që shkelin të drejtat e LGBTI njerëzve në shoqërinë maqedonase, mirëpo nga ana tjetër të reflektojë dhe mundësitë për luftë dhe emancipim.
Në kampanjë morën pjesë : Borjana Mojsovska, Nikolla Ristevski, Elena Petrovska, Bekim Asani, Llazar Jotev.

You might also like More from author

Leave A Reply