Тим

Уранија Пировска,

извршна директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија,


Кочо Андоновски,

програмски директор на ЛГБТИ Центарот за поддршка


ЛГБТИ Центар за поддршка:

Љубомир Фаизов, раководител на канцеларија,
Иван Менкиновски, правен советник,
Вилдан Дрпљанин, правен советник,
Вики Младенова, политичка консултантка

 

Сигурна куќа:

Елена Петревска, раководителка,
Јасмина Дуриќ, социјална работничка,
Ивана Костовска, социјална работничка,
Давид Тасевски, психолог

Игор Димовски, негувател
Ана Кнежевиќ, негувателка
Кренар Хоџа, негувател,
Ангела Стојановска, негувателка