Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/load.php on line 643

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/theme.php on line 1556

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/lgbti/public_html/old/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/plugin.php on line 233

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348
ЗА ЦЕНТАРОТ – LGBTI Macedonia
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/plugin.php on line 233
class="post-1659 type-page has-post-thumbnail single-page-content single-page-simple-content">

ЗА ЦЕНТАРОТ

Визија

Визијата на ЛГБТИ центарот за поддршка е општество ослободено од дискриминација, во кое сите луѓе ги уживаат универзалините човекови права и слободи без разлика на новната сексуална ориентација, родов идентитет или која било друга карактеристика.

Мисија

Мисијата на ЛГБТИ Центарот за поддршка е зајакнување на ЛГБТИ заедницата за самозастапување, како и менување на правниот и социјалниот статус на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија.

Слоган

Различни. Еднакви. Слободни.

Организациски вредности

Вредностите на ЛГБТИ Центарот за поддршка се базираат на разноликоста, еднаквоста и слободата. Во основата на нашето дејствување се втемелени универзалноста, солидарноста и мирот.

1. Инклузивност

Центарот ги почитува и промовира различностите и се стреми кон вклучување на истите во процесите и активностите.

2. Еднаков третман

Ослободени од предрасуди, ги почитуваме сите подеднакво.

3. Доверливост

Вие сте нашиот приоритет. Ве слушаме, ве разбираме и сѐ останува меѓу нас.

4. Љубов

Google James Blake for more… <3

5. Тимска работа

Поддршката за поединецот е успех за нашите групи кои го сочинуваат тимот на Центарче. Ние сме големо, динамично семејство на ЛГБТИ активисти, поддржувачи, сонувачи…

6. Квалитет

Професионалноста, одговорноста за навремено информирање и советување како и едукацијата со вклучени стручни лица ја одразува посветеноста на нашиот тим.

7. Транспарентност

Работата на Центарот е транспарентна во организацијата, како и кон околината.

8. Зачувување на околината

ЛГБТИ Центарот за поддршка се грижи з

а зачувување на животната средина.

___________

Кои сме ние

– Борци и промотори на човекови права

– Активисти

– Ентузијасти

– Правници, економисти, машинци, преведувачи, книжевници, политиколози

– Лезбејки, геј мажи, бисексуалци-ки, трансродови и интерсексуални луѓе

– Антихетеронормативци

– Личности од сите возрасти кои делуваат за општествени промени

Зошто постоиме

– Подршка на ЛГБТИ луѓето

– Зацврстување на ЛГБТИ заедницата

– Искоренување на стереотипите и предрасудите во нашето општество

– Менување на социјалниот и правниот статус на ЛГБТИ луѓето во Македонија

– Зголемување на видливоста на ЛГБТИ заедницата

– Отпор на патријархалните и хетеронормативни концепти

– Сензибилизација на надлежните институции и општата јавност

– Јакнење на капацитетите на ЛГБТИ популацијата за самозастапување

– Промоција, заштита и почитување на правата на ЛГБТИ луѓето

– Мониторинг на постојната легислатива, нејзиното извршување и пракса.

– Мониторинг на медиумите

– Градење на мрежи на организации, неформални групи и активисти на национално и меѓународно ниво

На кого му служиме

1. ЛГБТИ заедницата

2. Институциите

3. Целото општество

Фокус групи

– Лезбејки,

– Геј мажи,

– Бисексуалци-ки,

– Транс,

– Интерсексуалци,

– Нивните семејства пријатели и поддржувачи.

Целни групи

– Општа популација

– Донесувачи на одлуки

– Претставници на јавни државни институции на локално и централно ниво

– Млади

– Меѓународна заедница

– Граѓански организации и неформални групи и активисти

– Медиуми

Каде делуваме

Физички локации

a. Центарот

b. МХК

c. Државни институции

d. Приватни институции

e. Организации

f. Мрежи

g. На национално ниво

h. На регионално ниво

i. Европа -> Брисел

Области на практика:

a. Дискриминација (сите области)

b. Судство -> правен сектор

c. Медицинска област

d. Образование

e. Социјални односи

f. Домување

g. Спорт

h. Култура и уметност

Како делуваме

Кон заедницата

– Преку организирање на групи за самопомош.

– Организирање на социјални активности

Во однос на правната рамка и институциите

– Бесплатна правна помош

– Мониторинг, известување, застапување и лобирање во правниот сектор.

Во однос на јавноста

– Организирање на јавни настани, изработка на брошури, дебати и културно уметнички фестивал.

– Работа со медиуми


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/lgbti/public_html/old/wp-includes/formatting.php on line 4348